Ochrana osobních údajů na webu tech-info.cz

Menu

Jak pracujeme s osobními údaji uživatelů

  • Provozovatel domény tech-info.cz nesbírá ani neshromažďuje žádné osobní údaje, vyjma údajů, které uživatelé sami dobrovolně poskytnou pro účely korespondence.
  • Osobním údajem který zde připadá v úvahu může být jedině jméno a e‑mailová adresa uživatele, který prostřednictvím elektronické pošty zaslal dotaz, související s obsahem tohoto webu.
  • Tyto dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou dočasně elektronicky uloženy v lokálním a serverovém e‑mailovém klientu.
  • Provozovatel domény tech-info.cz se zavazuje že použije poskytnuté osobní údaje pouze k účelům k jakým byly poskytnuty.
  • Do 30 dnů po ukončení e‑mailové komunikace bude obsah e‑mailů včetně adres odstraněn z lokálního i serverového e‑mailového klienta.
  • Provozovatel domény tech-info.cz zaručuje uživatelům po dobu trvání komunikace ochranu jejich osobních údajů.