Filosofie techniky

Menu

O smyslu a významu moderní techniky

Před několika lety jsem znovuobjevil v knize s názvem „Průvodce světem techniky“, proslov tehdejšího prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše při příležitosti jmenování čestným doktorem technických věd na České vysoké škole technické v Brně.

Text onoho proslovu jsem celý v původním znění přepsal a takto vám jej předkládám. Ačkoliv od 16. března r. 1937 uplynulo do roku 2017 již 80. let, mám pocit, že obsah proslovu je v mnoha ohledech nečasový, což znamená, že zub času jej dodnes nezbavil jisté aktuálnosti. Proslov je složen ze sedmi kapitol, přičemž právě závěrečná kapitola „Mravní a sociální poslání techniky v budoucnosti“ doporučuji vaší pozornosti: O smyslu techniky.